Workshop การทําสลีปปิ้งมาสก์ สูตรเคาน์เตอร์แบรนด์

ภาพกิจกรรม WORKSHOP การทําสลีปปิ้งมาสก์ สูตรเคาน์เตอร์แบรนด์ ของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายในงาน otop สินค้าล้ำค่า จากภูมิปัญญา จ.ลําปาง วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดลำปาง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม: Workshop การทําสลีปปิ้งมาสก์ สูตรเคาน์เตอร์แบรนด์

คุณอยู่ที่: หน้าแรก