{tip ใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา::ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์}{/tip}    {tip STI Thailand Award 2011::รางวัลชมเชยระดับภาคกลางและภาคตะวันตก การประกวด STI Thailand Award 2011 (Green innovation) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ}{/tip}    {tip รางวัลสุดยอด SMEs ดาวรุ่ง::การประกวด สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)}{/tip}

 
 
 
 

ซีดีไอพี ได้รับรางวัลจาก มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

     บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับของที่ระลึกจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำดั ได้เป็นผู้นะคุณประโยชน์ให้แก้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2557 ซึ่งได้มอบให้เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558

อ่านเพิ่มเติม: ซีดีไอพี ได้รับรางวัลจาก มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ซีดีไอพี ได้รับรางวัลยกย่องสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดธรรมาภิบาล แห่งปี 2559

     บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลยกย่องสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้ายนการประกวดธรรมาภิบาล แห่งปี 2559 จากงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ใน วันที่ 10 มีนาคม 2559

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ซีดีไอพี ได้รับรางวัลยกย่องสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดธรรมาภิบาล แห่งปี 2559

เกียรติบัตรงานแสดงนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ 2011

 บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติไปร่วมงานแสดงนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ 2011 รวมพลังน้ำใจ โลกสดใสไทยยั่งยืน วันที่ 5 -22 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค  เมืองทองธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม: เกียรติบัตรงานแสดงนิทรรศการ บีโอไอแฟร์ 2011

ซีดีไอพี รับรางวัลสุดยอด SMEs ดาวรุ่ง ครั้งที่ 8

     คุณพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล "SME ดาวรุ่ง" จากการประกวด สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม: ซีดีไอพี รับรางวัลสุดยอด SMEs ดาวรุ่ง ครั้งที่ 8

ซีดีไอพี รับรางวัลสุดยอด SMEs ดาวรุ่ง ครั้งที่ 7

     คุณพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล "SME ดาวรุ่ง" จากการประกวด สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ วันที่ 17 กันยายน 2558

 

อ่านเพิ่มเติม: ซีดีไอพี รับรางวัลสุดยอด SMEs ดาวรุ่ง ครั้งที่ 7

คุณอยู่ที่: หน้าแรก