โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จ.ลำปาง 2565

ภาพกิจกรรมของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในงาน OTOP สินค้าล้ำค่า จากภูมิปัญญา จังหวัดลําปาง วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดลำปาง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จ.ลำปาง 2565

ลงพื้นที่สวนกัญชง จ.สุโขทัย

       

เจ้าหน้าที่และทีมนักวิจัย บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อศึกษาดูงานสวนกัญชง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม: ลงพื้นที่สวนกัญชง จ.สุโขทัย

งาน CDIP OPEN HOUSE 2022

     

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดบริษัทต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน โดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้ นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager : CIM) ประกอบด้วยภาคเอกชน, ภาครัฐ และภาคมหาวิทยาลัย จากภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำวนทั้งหมด 3 รอบ ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม: งาน CDIP OPEN HOUSE 2022

งาน CDIP OPEN HOUSE 2018 ครั้งที่ 1

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดอบรม  CDIP OPEN HOUSE 2018 ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นงานวิจัยระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในวันพฤหัส ที่ 14 มิถุนายน 2561 

 

เข้าพบคุณวิฑูร บริษัทติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติWJ

   คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบคุณวิฑูรบริษัทติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติWJ เพื่อดูความเป็นไปได้ในการนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ใน LINE การผลิตของโรงงานผลิตยาเพื่อเสริมศักยภาพการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของกลุ่ม บริษัท อาทิเช่น การผลิตอาหารเสริม การผลิตเครื่องสำอางค์ การผลิตยา โดยเครื่องจักรอัตโนมัตินี้จะเพิ่มความแม่นยำและความเร็วในการผลิตลดความผิดพลาดเพื่อให้ลูกค้าที่ผลิต OEM กับเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น คาดว่าแผนในการทำการผลิตอัตโนมัติจะได้เริ่มต้นภายในปีนี้

อ่านเพิ่มเติม: เข้าพบคุณวิฑูร บริษัทติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติWJ

คุณอยู่ที่: หน้าแรก