ข่าวสาร

CDIP เข้าร่วมประชุมและนำเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อน ณ กรมหม่อนไหม

  

           

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564   ทาง CDIP มีโอกาสได้เข้าประชุมหารือและนำเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากหม่อน ณ กรมหม่อนไหม เพื่อเป็นการหาแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาและแปรรูปต่อยอดหม่อนให้มีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดมีความต้องการเพิ่มากขึ้น ซึ่ง บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทที่ให้บริการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางและเครื่องดื่ม ในรูปแบบต่างๆ จึงได้นำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างไปนำเสนอ อาทิ เช่น ผงชงดื่มจากลูกหม่อน เม็ดเคี้ยวจากลูกหม่อน ใบหม่อนอัดแคปซูล เซรั่มจากถั่งเช่า เอนเนอร์จีจากถั่งเช่า โลชั้นจากรากหม่อน และเจลลี่จากถั่งเช่า เป็นต้น

 

 

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครงานจำนวน 4 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครงาน

1. ตำแหน่ง นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  จำนวน  2  ตำแหน่ง

เพศหญิง   

อายุ 22-35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

                                            - สาขาวิทยศาสตร์โภชนา

                                            - เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

                                            - สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

 

2.ตำแหน่ง นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน  2  ตำแหน่ง

เพศหญิง   

อายุ 22-35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                                            - สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

สนใจติดต่อ 088-8097540 คุณณฤดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDIP เยี่ยมชม บริษัท บ้านขนมไทย อินเตอร์เนชั่ลเนล จำกัด

 

            

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  ที่ผ่านมา ทาง CDIP มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท บ้านขนมไทย อินเตอร์เนชั่ลเนล จำกัด

อ่านเพิ่มเติม: CDIP เยี่ยมชม บริษัท บ้านขนมไทย อินเตอร์เนชั่ลเนล จำกัด


CDIP เสนอทางแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด ด้วยนวัตกรรมและการวิจัย 


  ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดเป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่เกษตรกรเริ่มนำผลผลิตที่ผลิตในแต่ละฤดูกาลออกมาจำหน่าย แล้วพบว่าราคาในช่วงนั้นตกต่ำ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการมีสินค้าจากเกษตรกรหลายราย สินค้ามีจำนวนมากเกินกว่าความต้องการของผู้บริโภค และเมื่อเกษตรกรหรือผู้ประกอบการไม่สามารถขายสินค้าได้ตามที่หวัง นอกจากจะขาดทุนแล้ว สินค้าเกษตรจำนวนมากจะถูกกองไว้จนเน่าเสียทิ้งไป
 

อ่านเพิ่มเติม: CDIP เสนอทางแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด ด้วยนวัตกรรมและการวิจัย

เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยงานวิจัย เตรียมสอยจาก "หิ้ง สู่ ห้าง"

     

     CDIP จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้   ประกอบการใหม่สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ   หวังเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมต่อยอดงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรของ ไทย 

     ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีดีไอพี   (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CDIP เปิดเผยถึง โครงการ 'กิจกรรมการพัฒนา   ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการใหม่สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ   การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ' โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากกรมส่งเสริม   อุตสาหกรรม และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม หรือ DECC

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยงานวิจัย เตรียมสอยจาก "หิ้ง สู่ ห้าง"

คุณอยู่ที่: หน้าแรก