โครงการนวัตกรรม

เทคโนโลยีการเคลือบเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดมีสารสำคัญ (Active) หลายชนิด อยู่ในตำรับเดียวกัน เช่น สารสกัดจากธรรมชาติ, แร่ธาตุและวิตามินรวม เป็นต้น จึงทำให้เม็ดแกนมีลักษณะที่ปรากฏเป็นสีของสารสำคัญหลายชนิด ทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่น่ารับประทาน  เม็ดแกนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ทนต่อความชื้นและแสง เมื่อเก็บไว้นานๆ จะทำให้สารสำคัญสลาย เม็ดบวมและแตก จึงต้องทำให้มีการเคลือบเม็ดผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสารสำคัญและผลิตภัณฑ์มีอายุนาน

ส่วนประกอบของฟิล์มเคลือบเม็ดแกน

1.สารก่อฟิล์ม

2.สารเพิ่มความยืดหยุ่น

3.สารทึบแสง

4.สีและกลิ่น

ดังนั้นเพื่อง่ายต่อการรับประทานมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน ทางบริษัทจึงได้เพิ่มส่วนของกลิ่นเข้าไปในฟิล์มด้วยและมีประโยชน์ต่อทางการตลาด ซึ่งในส่วนของกลิ่นในรูปเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นยังไม่มีในท้องตลาดหรือมีน้อย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อลดปัญหาการบวม แตกของเม็ดแกน และจุดบนแผ่นฟิล์มของเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมื่อเก็บไว้นาน

2.เพื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดมีความคงตัวและอยู่ได้นาน

3.เพื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดมีกลิ่นหอมน่ารับประทานและรับประทานได้ง่าย

 

ข้อแตกต่างของเทคโนโลยีปัจจุบันและเทคโนโลยีของโครงการ

รายการ เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่นำเสนอในโครงการ
1.ปัญหาการบวม แตก ของเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการขึ้นจุดบนแผ่นฟิล์มที่เคลือบ เมื่อเก็บไว้นาน มีการบวมแตกของเม็ด และมีการขึ้นจุดบนแผ่นฟิล์ม เมื่อเก็บไว้นาน ไม่มีการบวมแตกของเม็ด และไม่มีการขึ้นจุดของเม็ดผลิตภัณฑ์
2.ความคงตัว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเม็ดที่มีสารสำคัญหลายชนิดอยู่ในเม็ดเดียวกัน จะทำให้มีความคงตัวต่ำ คือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน

- อายุในการเก็บนานขึ้น

- ป้องกันความชื้น แสงและการทำปฏิกิริยากันระหว่างสีและสารสำคัญในเม็ดได้

- เม็ดสามารถละลายน้ำได้ดี
3. ในเรื่องของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่ในท้องตลาดส่วนมาก จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดมีสีแต่ไม่มีกลิ่น

- มีการเคลือบฟิล์มที่มีสีและมีกลิ่นหอม

- ง่ายต่อการรับประทานของผู้บริโภค

- เป็นประโยชน์ทางการตลาด


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลที่ได้รับ

            ได้รับรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  งาน “STI Thailand Award 2012-Green Innovation” ภาคกลางและตะวันตก ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) จัดขึ้นเมื่อ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

 


รายการทรัพย์สินทางปัญญา :

Year Innovation Project IP Status
2014 Rice Germ drink extract Petty Patent App.No.1403000567
  Rice Wax Petty Patent In process
2013 Liquid Capsule Banding Formula Petty Patent In process
  Reducing molecule of Beta Glucan Petty Patent In process
2012 GenTech Patent In process
  Liquid Capsule Banding Machine Petty Patent App.No.1403000568
  C2G and C3G Petty Patent Publication
2011 NanoVa phase I Petty Patent No.8901
  FimTech phase I Petty Patent No. 7912
2010 - - -
2009 - - -

 

 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก