ประวัติความเป็นมาว่านตาลเดี่ยว

ที่มา:http://www.qsbg.org/Database/plantdb/mdp/medicinal-specimen.asp?id=91
 
          ภาษาอังกฤษเรียกว่านตาลเดี่ยวว่าStar Grass หรือหญ้าดาวขึ้นใต้ร่มเงาในป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบทั่วประเทศไทยว่านตาลเดี่ยวได้จัดอยู่ในสารานุกรมสมุนไพรถูกบันทึกว่ามีการนำรากมาใช้ประโยชน์ในทางโดยการต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงโลหิตและฝนทาแก้สิวฝ้าจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงชีวภาพอย่างจริงจัง 
# Staleaf สารสกัดวานตาลเดี่ยว
       
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก Knowledgebase ประวัติความเป็นมาว่านตาลเดี่ยว