คุณสมบัติของว่านตาลเดี่ยว

          STALEAF™ สารสกัดว่านตาลเดี่ยวเป็นสารสกัดที่ใช้ในเครื่องสำอางเพื่อผิวขาวSTALEAF™ สารสกัดว่านตาลเดี่ยวมีคุณสมบัติในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเอนไซม์ไทโรซิเนสเป็นเอนไซม์ในการกระบวนการสังเคราะห็เซลล์เม็ดสีในชั้นผิวหนังดังนั้นSTALEAF™ สารสกัดว่านตาลเดี่ยวจึงช่วยในการยัยยั้งการสร้างเซลล์เม็ดสีเข้มและจะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใส

 

ที่มา: Korawinwich Boonpisuttinant et al., 2014

ตัวอย่างSGLE – คือSTALEAF™ สารสกัดว่านตาลเดี่ยว

IC50 คือเป็นค่าที้ใช้ในทางเภสัชกรรมเพื่อวัดการออกฤทธิ์ของยาหรือสารเคมี

IC50 มาจากคำว่า50% Inhibitory Concentration หมายถึงความเข้มของสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง(antagonist) ได้50%

ซึ่งในที่นี้หมายความว่าค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ใช้ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่ระดับ50% แสดงให้เห็นว่าสารสกัดที่ใช้ความเข้มข้นน้อยกว่ายิ่งดีกว่าในการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส

STALEAF™ สารสกัดว่านตาลเดี่ยวสารสกัดว่านตาลเดี่ยวให้ค่าที่ความเข้มข้นต่ำที่สุดในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่ระดับ50%

 

STALEAF™ สารสกัดว่านตาลเดี่ยว

  • s1
  • s2
  • s3

นวัตกรรมใหม่(รายละเอียดคลิ๊กที่รูป)

   
  น้ำมันจระเข้ สารสกัดจากว่านตาลเดี่ยว  
  Download CROCOSIA™ Brochure Download STALEAF™ Brochure  
  Download CROCOSIA™ Brochure TH Download STALEAF™ Brochure TH  

          นวัตกรรมใหม่ที่ทางบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการวิจัยน้ำมันจระเข้และว่านตาลเดี่ยวเพื่อหาสรรพคุณที่ดีที่สุด ซึ่งจากการวิจัยน้ำมันจระเข้มีสรรพคุณในการรักษาแผลเป็นได้ผลดีมาก ส่วนสารสกัดจากว่านตาลเดี่ยวช่วยให้ผิวขาวใสเป็นธรรมชาติ

 

ติดต่อเรา

131 ห้อง 227 อาคารกลุ่มนวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

  0-2564-7000 ต่อ 5204, 0-2564-7200 ต่อ 5205

 0-2564-7745

 innmanager.cdip@gmail.com

 http://www.cdipthailand.com

 ติดต่อสอบถามเพิ่ม

คุณพิชชากานต์  พิทยกรพิสุทธิ์
ตำแหน่ง: Chief Operating Officer
โทรศัพท์: 086-317-2193
อีเมล์: pichchakarn.cdip@gmail.com

 
ฝ่ายการวิจัยและพัฒนาโครงการนวัตกรรม 
คุณจุรีวรรณ รองศักดิ์
ตำแหน่ง: Innovation Manager
โทรศัพท์: 088-809-7536
Line ID: 088-809-7536
อีเมล์: innmanager.cdip@gmail.com
 
คุณรสกมล เทศสลุด
ตำแหน่ง: Project Co-Ordinator
โทรศัพท์: 088-809-7538
Line ID: 088-809-7538
อีเมล์: pcinnofficer.cdip@gmail.com
 
คุณนิศาชล โรมไธสง
ตำแหน่ง: Pilot Plant Officer
โทรศัพท์: 063-207-6220
Line ID: 063-207-6220
อีเมล์: ppofficer2.cdip@gmail.com
 
คุณจิรรัตน์ พวงนุ้ย
ตำแหน่ง: Innovation Service provider
โทรศัพท์: 088-809-7539
Line ID: 088-809-7539
อีเมล์: ispofficer2.cdip@gmail.com
 
คุณสุพรรษา ภิรมย์ภักดิ์
ตำแหน่ง: Admin Officer
โทรศัพท์: 088-809-7537
Line ID: 088-809-7537
อีเมล์: supansainn.cdip@gmail.com
 
คุณจันทร์ธิรา นาคนวล
ตำแหน่ง: Lab Officer
โทรศัพท์: 088-809-7537
Line ID: 088-809-7537
อีเมล์: labofficer1.cdip@gmail.com
 

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก Knowledgebase คุณสมบัติของว่านตาลเดี่ยว