ลงทะเบียน Training

ความสำคัญของการจัดซื้อที่ดีของธุรกิจด้านเสริมอาหาร

 ความสำคัญของการจัดซื้อ

     การจัดซื้อ (Purchasing) เป็นระบบการดำเนินการจัดหาสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดซื้อให้ได้สินค้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด ให้มีคุณภาพดีมีราคาที่เหมาะสม และสามารถจัดซื้อสินค้ามาในเวลาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับเวลาที่จะนำไปใช้ประโยชน์การจัดซื้อเป็นระบบที่มีความสำคัญระบบหนึ่งสำหรับบริษัทCDIPเนื่องจากบริษัทฯเราเป็นบริษัทเน้นการบริการแบบครบวงจร  นับตั้งแต่งานวิจัยพัฒนา การขึ้นทะเบียน  จนถึงงานรับจ้างผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบของธุรกิจด้านอาหารเสริม  และเมื่อกล่าวถึงเสริมอาหาร  เรายิ่งต้องใส่ใจกับคุณภาพของวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการบรรจุสินค้าเป็นอย่างยิ่งหากซื้อของที่ไม่ดี และไม่เหมาะสมกับสินค้าที่เราผลิต  ก็จะส่งผลเสียต่อตัวสินค้าและเมื่อส่งต่อถึงผู้บริโภค ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคเช่นกัน   การคำนึงและใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้าเป็นหลัก จะทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ความสำคัญของการจัดซื้อที่ดีของธุรกิจด้านเสริมอาหาร