ลงทะเบียน Training

จุดประสงค์ของการประกันคุณภาพ

            บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทอันดับต้นๆ ในประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นให้บริการด้านรับผลิตอาหารเสริม โดยเริ่มจากการรับวิจัยและพัฒนาสูตรให้กับลูกค้า สู่การให้บริการแบบครบวงจรของการรับผลิตอาหารเสริม โดยผู้บริหารและทีมงานมีความตั้งใจจริงในการผลักดันให้บริษัท ซีดีไอพี ก้าวสู่การเป็นผู้นำการให้บริการแบบครบวงจร ซึ่งไม่ใช่เฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่รวมการให้บริการแบบครบวงจรด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพ เพื่อประกันว่าคุณภาพของการบริหารจัดการจะมีประสิทธิภาพเพียงพอ จำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ระบบการผลิตหรือการให้บริการมีมาตรฐาน

           จุดประสงค์ของการประกันคุณภาพเปรียบเสมือนการรับรอง (certificate) และแสดงความรับผิดชอบขององค์กร (responsibility) เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อถือเชื่อมั่นในสินค้าและการบริการของตน การประกันคุณภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานบรรลุสูงองค์กรที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าและลูกค้า

คุณอยู่ที่: หน้าแรก จุดประสงค์ของการประกันคุณภาพ