ลงทะเบียน Training

บริษัท เราทำอะไร?

     บริษัท ซีดีไอพี เป็น บริษัท รับจ้าง ผลิตอาหารเสริม, รับวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสำอาง งานนวัตกรรม และ รับขึ้นทะเบียน อย. ซึ่งมีประสบการณ์การผลิต กว่า 40 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมา ซีดีไอพี ได้ให้ความสนใจในงานด้าน วิจัยและพัฒนา วัถุดิบและผลิตภัณฑ์ ในด้านนวัตกรรม ควบคู่ไปกับงานบริการรับจ้าง ผลิตอาหารเสริม ครบวงจร และได้มีผลงานด้าน นวัตกรรม ออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาง ซีดีไอพี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ งานวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถนำองความรู้ของนักวิจัยไทย มาต่อยอดเพื่อทำการผลิตในระบบอุตสาหกรรม และสามารถออกสู่ตลาด โดยทำการ สนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และทำการ Technology Transfer ต่อไป      ตัวอย่างโครงการที่ทาง ซีดีไอพี ได้ ทำ Licensing จากนักวิจัยไทย ซีดีไอพี ได้ ร่วมมือกับ อาจารย์และนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี วิทยาลัยแพทย์แผนไทย ในงานวิจัย ศึกษา ว่านตาลเดี่ยว (Star Grass) Hypoxis aurea Lour ) ได้จัดอยู่ในสารานุกรมสมุนไพร ถูกบันทึกว่ามีการนำรากมาใช้ประโยชน์ในทางโดยการต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงโลหิต และฝนทาแก้สิวฝ้า จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงชีวภาพอย่างจริงจัง  
     นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับว่านตาลเดี่ยวพบว่า สารสกัดหยาบจากว่านตาลเดี่ยวที่สกัดด้วยวิธีที่เหมาะสม สามารถลดการสร้างเมลานิน และมีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีเมลานิน ซึ่งจัดเป็นสารทำให้ผิวขาวประเภท tyrosinase inhibitor และมักนิยมใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางอย่างแพร่หลาย อีกทั้งสารสกัดดังกล่าวยังให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีซึ่งจะเป็นการป้องกันการทำลายเซลล์และดีเอ็นเอซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดริ้วรอยอีกด้วย นอกจากนี้ ยังพบว่า สารสกัดจากว่านตาลเดี่ยวยังสามารถกระตุ้นเซลล์ได้ดีและไม่มีความเป็นพิษอีกด้วย จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สารสกัดหยาบจากว่านตาลเดี่ยวเป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการนำไปพัฒนาเป็นเครื่องสำอางสำหรับผิวขาวได้ และผลงานวิจัยดังกล่าวทำให้ได้รับรางวัลด้าน นวัตกรรมจากงานในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
     จาก ซีดีไอพี ซึ่งจากที่เคยรับงานด้านบริการเท่านั้น รวมถึง รับจ้าง ผลิตอาหารเสริม, รับวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสำอาง งานนวัตกรรม และ รับขึ้นทะเบียน อย. ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยไทยและเพื่อสนับสนุนนักวิจัยไทย ในการพัฒนางานต้นแบบงานนวัตกรรม จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วม สนับสนุน งานวิจัยเพื่อเป้าหมายพัฒนาไปสู่ระบบการผลิตระดับอุตสาหกรรมต่อไป  
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บริษัท เราทำอะไร?